Husbesiktning inför försäljningen ger köparen trygghet

Det är vanligt att säljaren låter besiktiga sitt hus innan försäljningen. När marknaden är sval kan köparna ställa högre krav och då är det inte ovanligt att de vill veta mer om huset de är intresserade av. Köparen har fortfarande ansvar att göra en så kallad överlåtelsebesiktning innan de genomför köpet men den kan bli en fördjupning av den som säljaren genomför om de vill. Ur säljarens perspektiv handlar det om att ge de potentiella köparna trygghet inför en stor affär och underlätta ett så kallat köpbeslut.

Tidigare var det vanligt med små ”Varudeklarerade” symboler på husannonser. Symbolen indikerade att huset var genomgånget och att dess funktion och skick var deklarerat. Denna form av besiktning gav köparen väldigt lite och därför används den inte så ofta idag. Däremot har det blivit vanligt att säljaren låter genomför en riktig besiktning inför försäljningen.

I besiktningen som bör genomföras av en auktoriserad besiktningsfirma går de igenom hela huset från grund till nock. Fokus ligger på skador och eventuella fuktproblem. För det ca 10-15 000 kr som besiktningen kostar får du ett protokoll att bifoga objektsbeskrivningen vid visningen av huset. Förhoppningsvis känner spekulanterna sig tryggare i att köpa huset när de har fått en extern parts godkännande av dess skick.

Kostnaden för besiktningen kan säljaren dra av från vinstskatten tillsammans med mäklararvodet och andra försäljningsrelaterade kostnader.