Budgivningen

Dagen då budgivningen drar igång kommer att vara en av de jobbigaste dagarna du har varit med om. Förhoppningsvis blir det också en av de roligaste. Det är omöjligt att förutspå slutpriset och du gör därför klokt i att själv göra en realistisk kalkyl på vad du kommer att sälja huset för. Detta är förstås särskilt viktigt om du köper ett nytt hus innan du har sålt det gamla.

Slutpriset avgörs av en mängd faktorer och husets egenskaper förstås är grundläggande. Därutöver handlar det om läget på bostadsmarknaden, det ekonomiska läget i landet och om nyhetsrubriker den senaste veckan, bland mycket annat.

Om du säljer huset med hjälp av mäklare så har de smarta system för att underlätta budgivningen. De potentiella köparna kontaktas per telefon inför budgivningen och om de är intresserade av att delta får de ett ID-nummer och instruktioner om hur de lägger bud per sms till mäklaren. Mäklaren lägger sedan upp inkomna bud i systemet så att de blir synliga för både säljaren och de andra deltagarna i budgivningen. Inga namn syns i budgivningen utan endast deltagarnas ID-nummer.

Budgivningen pågår så länge som nya bud kommer in. Om det går trögt kan du som säljare be mäklaren att kontakta köparna och undersöka om de fortfarande är spekulanter eller inte.

När budgivningen har avstannat och mäklaren har konstaterat att ingen vill bjuda högre har du en köpare av ditt hus. Mäklaren kommer nu att försöka arrangera ett tillfälle för kontraktskrivning så snart som möjligt. det är viktigt att komma ihåg att huset inte är sålt förrän kontraktet är undertecknat. Om köparen skulle hoppa av mellan slutbudet och kontraktskrivningen kan du inget annat göra än att starta om.

Omvänt gäller förstås också. Du som säljare har rätt till att ångra dig ända fram till kontraktet är undertecknat. Om du anser att slutpriset blev för lågt och om du har möjlighet att vänta och försöka igen senare så är det din rätt.

Bra att veta är också att du inte måste sälja till den som bjöd högst. Du väljer vem du vill sälja ditt hus till.