Att sälja med eller utan mäklare

När du står inför en försäljning av ditt hus ställs du också inför valet att ta hjälp av en mäklare eller att vara din egen mäklare. Det är både ett stort ansvar och en stor kostnad att anlita en mäklare så frågan är befogad.

I ett försök att reda ut frågan listar vi fördelar och nackdelar med att anlita en mäklare som alternativ till att din egen mäklare.

Fördelar och nackdelar med att anlita en mäklare

+ Statistik försäljningspriser– Kostnad
+ Spekulantlista– Kännedom om huset
+ Hjälp med Homestyling– Kännedom om området
+ Kontakter för besiktning
+ Rutiner för annonsering
+ Tar hand om visningar
+ All kontakt med spekulanter
+ Rutiner/system för budgivning
+ Hjälp med kontrakt
+ Hjälp med bankkontakt
+ Hjälp med vinstskatt

Olika poster väger olika tungt i sammanställningen ovan. Kostnadsposten på minussidan är en av de större posterna samtidigt som de två följande helt beror på valet av mäklare. På plussidan hittar vi många poster som en erfaren (hus)säljare säkerligen själv kan ta hand om men där finns också poster som det är mycket bra att få hjälp med. Inte minst om försäljningen inte går så smidigt som man önskar sig.

Om vi renodlar listan till att bara ta med de tyngsta för- respektive nackdelarna så ser den ut så här.

+ Spekulantlista – Kostnad
+ Tar hand om visningar
+ All kontakt med spekulanter
+ Rutiner/system för budgivning
+ Hjälp med kontrakt

Kostnadsposten är givetvis kvar men samtidigt är fördelarna fortfarande fler.

Mäklarens spekulantlista kan göra försäljningen mycket snabbare vilken kan innebära besparingar när Homestyling, besiktning och annsering skippas.

Att slippa ta hand om visningarna och de efterföljande kontakterna med spekulanter kan vara en stor fördel. Framför allt om affären inte går så smidigt som önskas.

Mäklarnas rutiner med rundringning till spekulanter och sedan deras system för att delta och följa budgivningen är svåra att matcha för en privatperson.

Slutligen när kontraktet ska skrivas så finns det förstås färdiga kontrakt att köpa och använda men om du inte känner dig helt hemma med alla juridiska aspekter av en försäljning så är det bra att ha en mäklare som stöd.

LÄS ÄVEN:

Vanlig mäklare eller Hemverkets modell för husförsäljning